Encyklopedie Nápověda

živočišstvo  (fauna) podobně jako rostlinstvo i živočišstvo prošlo složitým vývojem v průběhu geologických dob, od nejprimitivnějších forem až k nejvýše organizovaným (obr. 273). Na rozdíl od rostlinstva nejstarší mnohobuněčné živočišné fosilie ještě bez pevných schránek jsou známy teprve z nejvyššího prekambria (tzv. ediakarská fauna z Austrálie) a dobře identifikovatelná fauna již s pevnými schránkami od kambria výše. Hlavní paleontologicky důležité skupiny jsou:
1. Protozoa (prvoci) - např. foraminifery, radiolarie, kalpionely. Kambrium - recent.
2. Avertebrata (bezobratlí):
a) Archaeocyathidae - sp. až stř. kambrium. 
b) Porifera (houby) - kambrium až recent).
c) Coelenterata (láčkovci) - kambrium až recent
d) Annelida (červi) - kambrium až recent
e) Bryozoa (mechovky) - kambrium až recent
f) Brachiopoda (ramenonožci) - kambrium až recent.
g) Mollusca (měkkýši) - mlži, gastropodi, hlavonožci aj. , kambrium až recent.
h) Arthropoda (členovci) - např. trilobiti, korýši; kambrium až recent.
ch) Echinodermata (ostnokožci) - krinoidi, ježovky, hvězdice aj. ; kambrium až recent.
Stomochordata - např. graptoliti; kambrium až karbon.
3. Vertebrata (obratlovci):
a) Pisces (ryby) - silur až recent.
b) Amphibia (obojživelníci) - devon až recent.
c) Reptilia (plazi) - karbon až recent
d) Aves (ptáci) - jura až recent.
e) Mammalia (savci) - trias až recent.

Charakteristická fauna a její sled v geologickém čase.

obr. Charakteristická fauna a její sled v geologickém čase.

Obr. 273.   
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

bezobratlí fauna

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007