Encyklopedie Nápověda

závalky  zaoblené částice velikosti malých valounků až velikých balvanů, uložené v hrubozrnějším sedimentu a vzniklé erozí starších, nejčastěji jílovitých hornin. Závalky bývají zvláště časté v říčních sedimentech, vznikají i v jezerním prostředí a při mořském pobřeží.

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007