Encyklopedie Nápověda

tvar klastických částic   - hlavními morfologickými znaky jsou

1. zakulacení neboli sféricita, tj. míra přiblížení se tvaru koule, a

2. zaoblení vyjadřující stupeň opracování hran a rohů klastických zrn. Zatímco stupeň zakulacení je do značné míry ovlivněn výchozím tvarem minerálního zrna, zaoblení je dobrým ukazatelem intenzity obrušování, tj. délky transportu, popř. i způsobu transportu. K určení zaoblení a zakulacení se často používají srovnávací tabulky (obr. 231). Jindy se používá popisných termínů, jako např. zrna viz izometrická, viz anizometrická, diskovitá, vřetenovitá, kulovitá apod.

Schéma pro vizuální odhad stupně zaoblení a zakulacení.

obr. Schéma pro vizuální odhad stupně zaoblení a zakulacení.

Obr. 231.   
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007