Encyklopedie Nápověda

třebíčský pluton  skládá se z tmavého porfyrického amfibolicko-biotitického granitu intrudujícího do moldanubických metamorfitů nebo se tektonicky stýkajícího s moravikem (na V). Na pluton jsou mj. vázány pegmatitové žíly, někdy s lithnou mineralizací (Rožná). @ obr. 136.

Moldanubikum - česká část.

obr. Moldanubikum - česká část.

Obr. 136.  V moldanubickém plutonu jsou modifikovanou šrafou odlišeny masívy centrální a třebíčský. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007