Encyklopedie Nápověda

ternární diagram  diagram trojúhelníkového tvaru sloužící k vyjádření kvantitativního zastoupení tří složek v klasifikaci (@ obr. 156).

Názvosloví pískovců; je založeno na procentuálním zastoupení tří hlavních složek

obr. Názvosloví pískovců; je založeno na procentuálním zastoupení tří hlavních složek

Obr. 156.  J - jíl, silt a slídy (tj. základní hmota neboli matrix), K 4- S - křemen a zrna stabilních hornin, Ž + N - živce a úlomky nestabilních hornin. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

trojúhelníkový diagram

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007