Encyklopedie Nápověda

tégl  lidové označení nevrstevnatého vápnitého jílu; termínu se místně užívá ve stratigrafii miocénu.

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007