Encyklopedie Nápověda

tabulová hora  izolovaná, vyvýšená plošina nebo hora, jejíž vrchol je tvořen vodorovnou nebo jen málo ukloněnou polohou odolné horniny (obr. 109). Syn. stolová hora, mesa. Podmořská tabulová hora guyot.

Závislost reliéfu na geologické stavbě

obr. Závislost reliéfu na geologické stavbě

Obr. 109.  Terén s jednostranně (monoklinálně) ukloněnými vrstvami a s vrstvami vodorovnými (tabulová stavba). k1, 2, 3 - kuesta (kuesta k, je naříznuta obsekventním tokem), th - tabulová hora. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

guyot

Na tento termín se odkazuje

mesa stolová hora

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007