Encyklopedie Nápověda

Tabulka 9. Pevnost v tlaku a hustota hlavních skupin hornin

    Pevnost
  Hustota v tlaku
Horniny (g.cm~3) za sucha
    (MPa)
granity 2,60 až 2,85 160 až 250
diority, gabra 2,85 až 3,10 170 až 300
bazalty 2,95 až 3,15 180 až 380
andezity 2,65 až 2,90 120 až 330
pískovce 2,65 až 2,70 60 až 200
křemence 2,64 až 2,68 220 až 340
jílovce, slínovce 1,80 až 2,70 20 až 80
vápence, dolomity 2,70 až 2,90 80 až 190
fylity 2,55 až 3,00 20 až 100
svory 2,70 až 3,00 35 až 110
ruly 2,60 až 3,00 120 až 240
amfibolity 2,75 až 3,15 150 až 280

Pevnost v tlaku a hustota hlavních skupin hornin

Autor tabulky: Prof. Jan Petránek

Na tuto tabulku se odkazuje

pevnost

© Česká geologická služba 2007