Encyklopedie Nápověda

Tabulka 8. Přehled minerálů

Minerál Složení Krystalová soustava

Tvrdost

Hustota g.cm-3 Obvyklá barva Štěp-nost*)
aktinolit viz tremolit

amfibol NaCa2(Mg, Fe2+)4(A1, Fe3+)(Si, A18)O22(OH, F)2 jednoklonná

51/2

asi 3,2 černá, zelenavě černá

+

analcim NaAlSi2O6(H2O) krychlová

5

2,3 bílá
anatas TiO2 čtverečná

51/2

3,9 hnědá, modrá, černá

+

andalusit Al2SiO5 kosočtverečná

71/2

3,2 šedá, černá, růžová

+

anhydrit CaSO4 kosočtverečná 31/2 2,9 bílá se šedou

+

antimonit Sb2S3 kosočtverečná

2

4,6 stříbrně šedá

+

apatit Ca5(F, Cl)(PO4)3 šesterečná

5

3,2 zelená, modrá, hnědá, bílá
aragonit CaCO3 kosočtverečná

31/2

2,94 bílá, šedá
arzenopyrit FeAsS kosočtverečná

6

6,0 stříbrně bílá
augit (Ca, Mg, Fe, Al)2 (Al, Si)2O6 jednoklonná

6

3,4 černá, zelená, až černá

+

auripigment As2S3 jednoklonná

11/2až 2

3,48 žlutá

+

azurit 2CuCO3. Cu(OH)2 jednoklonná

4

3,8 modrá

+

baryt BaSO4 kosočtverečná

3

4,5 bezbarvá, bílá

+

beryl Be3Al2Si6O18 šesterečná

8

2,7 bílá, zelená, žlutá, světle modrá
biotit K(Mg, Fe2+)3(AlSi3)O10 (OH,F)2 jednoklonná

21/2

3,0 černá, tmavě zelená

+

bornit Cu5FeS4 krychlová

3

5,0 fialovo-hnědá
celestin SrSO4 kosočtverečná

3 až 3 1/2

3,97 bílá, světle modrá

+

cerusit PbCO3 kosočtverečná

3

6,55 bílá, šedá
cinabarit HgS šesterečná

2až21/2

8,1 rumělková

+

cordierit Al3(Mg, Fe2+)2(Si5Al)O18 kosočtverečná

7

2,6 modrá, šedá
covellín CuS šesterečná

11/2až 2

4,7 indigově modrá

+

diamant C krychlová

10

3,5 bezbarvá, bílá, žlutá

+

diopsid Ca(Mg, Fe2+)Si206 jednoklonná

6

3,3 bílá, zelená

+

dolomit CaMg(CO3)2 šesterečná

31/2až 4

2,85 bílá

+

egirín NaFe2+(Si2O6) jednoklonná

6

3,55 hnědá, zelená

+

enstatit viz hypersten
epidot Ca2Fe2+Al2O. Si2O7. .SiO4(OH) jednoklonná

6

3,4 odstíny zelené

+

flogopit KMg3(AlSi3)O10(OH,F)2 jednoklonná

21/2

2,8 světle žlutá, hnědá

+

fluorit CaF2 krychlová

4

3,18 bezbarvá, fialová, žlutá, zelená

+

galenit PbS krychlová

21/2

7,5 olověně šedá

+

glaukonit K(Fe2+,Mg,Al)2Si4O10 (OH)2 jednoklonná

2

2,7 černozelená, žlutavá

+

glaukofán Na2(Mg, Fe2+)3(A1, Fe3+)2 Si8O22(OH, F)2 jednoklonná

6

3,2

modrá, černá

+

goethit a?FeO(OH) kosočtverečná

5 až 51/2

4,3

hnědá

+

grafit C šesterečná

1

2,1

černá

+

halit NaCl krychlová

21/2

2,16

bezbarvá, bílá aj.

+

hematit Fe2O3 šesterečná

51/2

5,2

červeno-hnědá
až černá
hypersten -enstatit (Mg, Fe2+)SiO3 kosočtverečná

51/2

asi 3,6

hnědá, černá, zelená bezbarvá aj.

+

chalkopyrit CuFeS2 čtverečná

4

4,2

mosazně žlutá, žlutá
chalkozín Cu2S kosočtve-

3

5,7

šedá, černá
rečná
chlorit (Mg, Fe2+)10Al2(Si,Al)8 O20(OH, F)16 jednoklonná

21/2

asi 3,0

zelená

+

chromit FeCr2O4 krychlová

51/2 až 6

4,6

černá
ilmenit FeTiO3 šesterečná

51/2

4,7

černá
kalcit CaCO3 šesterečná

3

2,71

bezbarvá, bílá

+

kaolinit Al4Si4O10(OH)8 trojklonná

2

2,6

bílá

+

kasiterit SnO2 čtverečná

61/2

7,0

hnědá, černá

+

křemen SiO2 šesterečná

7

2,65 bezbarvá, bílá aj.
korund A12O3 šesterečná

9

4,0

šedá, modrá, červená, zelená, žlutá, hnědá
kyanit Al2SiO5 trojklonná

4 až 7

3,63 modrá, zelená, bílá

+

lepidolit K2(Li,Al)5(Si6,Al2) O20(OH, F)4 jednoklonná

asi 3

2,85 fialovorůžo-vá, bezbarvá

+

leucit KA1Si2O6 krychlová

6

2,47 bílá
limonit hydratovany Fe2O3 a FeO(OH)

3 až 5"/2

asi 4,0 černá, žlutá, hnědá
magnetit Fe3O4 krychlová

6

5,2 černá
magnezit MgCO3 šesterečná

4

3,0 bílá, bezbarvá

+

malachit Cu2CO3(OH)2 jednoklonná

3 1/2až 4

4,0 zelená

+

markazit FeS2 kosočtverečná

6 až 6 1/2

4,9 světle žlutá
mastek Mg3Si4O10(OH)2 jednoklonná

1

2,7 světle zelená, bílá, šedá

+

měď Cu krychlová

3

8,8 měděná
mikroklin KAlSi3O8 trojklonná

6

2,56 bílá, šedá, zelená

+

molybdenit MoS2 šesterečná

1

4,7 stříbrná

+

monazit (Ce, La, Y, Th)PO4 jednoklonná

5 až 5 1/2

asi 5,2 žlutá, hnědá
muskovit KAl2(AlSi3O10)(OH, F)2 jednoklonná

21/2

2,85 bezbarvá, světle hnědá

+

nefelín NaAlSiO4 šesterečná

6

2,6 bílá, hnědá
olivín (Mg, Fe2+)2SiO4 kosočtverečná

61/2

asi 3,4 olivově zelená
opál SiO2. nH2O

51/2až 6 1/2

2,2 bílá, hnědá, červená, žlutá
ortoklas KAlSi3O8 jednoklonná

6

2,56 bílá, růžová

+

plagioklas ,Na(AlSi3O8) až Ca(Al2Si2O8) trojklonná

6

asi 2,7

bílá, šedá

+

psilomelan (Ba, H2O)2Mn5O10 jednoklonná

51/2

asi 4,2

černá
pyrit FeS2 krychlová

6 až 6 1/2

5,0

žlutá
pyroluzit MnO2 čtverečná

2 až 6

asi 4

šedá
pyrhotin Fe7S8 jednoklonná

4

4,6

hnědá, bronzová
rodochrozit MnCO3 trojklonná

4

asi 3,7

růžová, červená, žlutá

+

rodonit MnSiO3 trojklonná

6

3,5

červená, černá, zelená, žlutá

+

riebeckit Na2Fe32+Fe23+Si8O22 (OH, F)2 jednoklonná

6

3,4

modrá, černá

+

rumělka viz cinabarit
rutil TiO2 čtverečná

6"/2

4,2

hnědá, žlutá, černá

+

sádrovec CaSO4. 2H2O jednoklonná

11/2až 2

2,3

bezbarvá, bílá aj.

+

scheelit CaWO4 čtverečná

5

6,0

bílá, žlutá, hnědá

+

serpentin Mg6Si4O10(OH)8 jednoklonná

3

2,55 zelená, žlutá, hnědá
sfalerit ZnS krychlová

4

4,1

černá, hnědá, žlutá

+

siderit FeCO3 šesterečná

4

3,8 až 4

bílá, žlutá, hnědá

+

sillimanit Al2SiO5 kosočtverečná

7

3,24 bílá

+

síra S kosočtverečná

2

2,07

žlutá
smithsonit ZnCO3 šesterečná

4

4,4

světle zelená, bílá

+

sodalit Na8(AlSiO4)6Cl2 krychlová

6

2,3

bílá, modrá, růžová, černá

+

spinel MgAl2O4 krychlová

8

3,6

černá, hnědá, zelená
staurolit FeAl4Si2O10(OH)2 kosočtverečná

7

3,8

hnědá

+

stroncianit SrCO3 kosočtverečná 31/2až 4

3,7

šedá, žlutá

+

stříbro Ag krychlová

3

10,5

stříbrná
tetraedrit (Cu, Fe)12Sb4S13 krychlová

4

4,8

černá
titanit CaTiSiO5 jednoklonná

51/2

3,5

hnědá, (šedá, zelená)

+

topaz Al2SiO4(OH, F)2 kosočtverečná

8

3,5

bezbarvá, bílá aj.

+

tremolit -aktinolit Ca2(Mg, Fe2+)5(Si8O22) (OH, F)2 jednoklonná

5!/2

3,2

bílá, zelená

+

turmalín Na(Mg, Fe2+)3A16(BO3)3 (Si6O18)(OH, F)4 šesterečná

7

3,1

černá, modrá, zelená
tyrkys CuAl6(PO4)4(OH)8. 5H2O trojklonná

5 až 6

2,7

modrá, zelená
uraninit UO2 krychlová

51/2

8,0

černá
vivianit Fe3(PO4)2. 8H2O jednoklonná

11/2 až 2

2,6

bezbarvá, modrá, zelená

+

witherit BaCO3 kosočtve-

3

4,3

bílá

+

rečná
wolframit (Fe2+, Mn)WO4 jednoklonná

41/2

7,3

hnědá, černá

+

wollastonit CaSiO3 trojklonná

5

2,9

bílá

+

wulfenit PbMoO4 čtverečná

3

6,8

oranžová

+

zirkon ZrSiO4 čtverečná

7!/2

4,3

bezbarvá, žlutá, hnědá
zlato Au krychlová

3

až 17

žlutá
zoisit Ca2Al3Si3O12(OH) kosočtverečná

61/2

3,3

bílá, šedá, růžová, zelená

+


Přehled minerálů

Autor tabulky: Prof. Jan Petránek

© Česká geologická služba 2007