Encyklopedie Nápověda

Tabulka 7. Klasifikace lamprofyrů založená na druhu feromagnezioveho minerálu a druhu živce (popř. foidu)

Feromagneziové minerály Ortoklas Plagioklas Bez živců
biotit
amfibol
barkevikit, augit
mineta
 vogesit
kersantit
 spessartit
 camptonit
alnöit
monchiquit

Klasifikace lamprofyrů založená na druhu feromagnezioveho minerálu a druhu živce (popř. foidu)

Autor tabulky: Prof. Jan Petránek

© Česká geologická služba 2007