Encyklopedie Nápověda

suť  horninové úlomky vzniklé mechanickým rozpadem hornin a sestupující po svahu (vlivem gravitace) - obr. 216; bývají ostrohranné, o velikosti několika centimetrů až více decimetrů. Vyskytují se hlavně v horských oblastech, kde tvoří např. suťové kužele (akumulace suti vybíhající v podobě kuželů ze skalních rýh) nebo osypy (akumulace suti při úpatí rovných stěn nebo svahů) aj.

Vznik sutě rozpadem (1) nebo řičením (2) rozpukaných hornin a gravitačním pohybem po svahu.

obr. Vznik sutě rozpadem (1) nebo řičením (2) rozpukaných hornin a gravitačním pohybem po svahu.

Obr. 216.   
Text a obrázek: RNDr. Jaroslav Synek, Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

osyp

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007