Encyklopedie Nápověda

sufóze  chemické rozpouštění, např. tmelu hornin, nebo mechanické vyplavování některých složek hornin a půd, vedoucí k deformacím povrchu území nebo porušení stability svahů.

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007