Encyklopedie Nápověda

subsekventní tok   @ obr. 93.

Názvosloví toků

obr. Názvosloví toků

Obr. 93.  Prvotní toky sledovaly sklon vrstev - byly to toky konsekventní (k). Do nich později vyústily přítoky z obou stran, tj. paralelní se směrem vrstev - toky subsekventní (s). Na protilehlých svazích vznikly toky obsekventní (o) tekoucí proti úklonu vrstev. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007