Encyklopedie Nápověda

stylolit  nepravidelný, laločnatý až zubovitý šev (obr. 214) objevující se nejčastěji ve vápencích, většinou nezávisle na vrstevních plochách. Tyto švy vznikly rozpouštěním kontrolovaným tlakem (průběh švu jako celku je kolmý na směr tlaku), především tlaku nadložních vrstev. Stylolity se většinou asi tvořily až v pozdní fázi diageneze nebo snad dokonce až po zpevnění horniny.

Stylolit v oolitickém vápenci; zubovitě se zařezává do ooidů.

obr. Stylolit v oolitickém vápenci; zubovitě se zařezává do ooidů.

Obr. 214.   
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007