Encyklopedie Nápověda

stromatolit  laminované vápencové útvary (obr. 212) hlízovitých až nepravidelně zprohýbaných tvarů, vytvořené hlavně inkrustacemi modrých viz řas neboli sinic a také činností baktérií. Recentní jsou známé z litorálních až supralitorálních podmínek.

Příklady tvarů stromatolitů

obr. Příklady tvarů stromatolitů

Obr. 212.  Příklady tvarů stromatolitů. Velmi zmenšeno. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

onkolit

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007