Encyklopedie Nápověda

stlačitelnost zemin  vzájemné přemístění zrn působením tlaku (důležitá inženýrská vlastnost); měří se v laboratoři nebo terénu (obr. 210). U jílovitých zemin záleží do značné míry na jejich vlhkosti a způsobu vazby vody. @ obr. 211.

Zjišťování stlačitelnosti zeminy

obr. Zjišťování stlačitelnosti zeminy

Obr. 210.  1 - v laboratoři přístrojem zvaným oedometr, 2 - v terénu zatěžovací zkouškou pomocí kruhové desky o průměru 100 cm.Zaboření 30 m vysokého, jednostranně naplněného obilního sila do nedostatečně únosného podkladu (Kanada). Čárkovaně vyznačeno havarované silo a vytlačený jíl

obr. Zaboření 30 m vysokého, jednostranně naplněného obilního sila do nedostatečně únosného podkladu (Kanada). Čárkovaně vyznačeno havarované silo a vytlačený jíl

Obr. 211.  1 - vápenec, 2 - tvrdý jíl, 3 - měkký jíl. 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007