Encyklopedie Nápověda

sp.  zkratka z latinského species (druh) užívaná ve spojitosti se jménem fosilního rodu a značící, že určení druhu nebylo provedeno, např. Paradoxides sp. značí, že jde o trilobita rodu Paradoxides bez dalšího, tj. druhového určení. Podobný smysl mají i zkratky sp. inc. - species incerta (nejistý druh), sp. ind. - species indeterminabilis (neurčitelný druh). Nový druh se značí zkratkou sp. n. (species nova).

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

sp. n.

Na tento termín se odkazuje

sp. n.

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007