Encyklopedie Nápověda

soliflukce  pomalý pohyb půdního a zvětralinového materiálu po svahu dolů v periglaciálním klimatu. Pohyb je usnadňován prosycením vodou, opakovaným mrznutím a táním a zmrzlým, tj. nepropustným podkladem. Podobné pojmy kongeliflukce, geliflukce.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

geliflukce kongeliflukce půdotok

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007