Encyklopedie Nápověda

slín slínovatka  a jeho zpevněný ekvivalent nazývaný slínovec jsou hybridní horniny řady jíl (jílovec) - vápenec (obr. 204). Termínů se užívá při proměnlivosti složení, nebo není-li složení přesně známo, tj. nelze-li rozhodnout, jde-li o jílovitý vápenec nebo vápnitý jílovec. Procentuální hranice složení jsou konvenční a různými autory různě obměňované (viz např. obr. 238). Slíny a slínovce se u nás vyskytují např. v českomoravské křídě (písčité slínovce se zde nazývají opuk) a v paleogénu a neogénu Západních Karpat. Slíny a slínovce nalézají uplatnění v keramickém průmyslu a zejména v cementářství. - půd.

Slínovec s hojnými schránkami globigerin. Zvětšeno.

obr. Slínovec s hojnými schránkami globigerin. Zvětšeno.

Obr. 204.  Názvosloví hornin řady vápenec-jílovec.

obr. Názvosloví hornin řady vápenec-jílovec.

Obr. 238.  Termín slínovec (slín) bývá . volně užíván pro hybridní horniny; jsou-li hranice vymezovány, pak nejednotně (tečkované, čárkovaně). 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Odkazy

opuka půda půda

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007