Encyklopedie Nápověda

skrývka  jalové nadloží ložiska, které musí být odstraněno, aby bylo možno povrchovým způsobem těžit níže ležící ložisko. obr. 202.

Odklizením skrývky

obr. Odklizením skrývky

Obr. 202.   (S) za použití skrývkového mostu se obnaží hnědouhelná sloj (černě) a připraví se k těžbě. Skrývka je sypána do míst, v nichž uhelná sloj byla již vytěžena (vlevo). 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007