Encyklopedie Nápověda

sifon   @ obr. 98.

Hlavní krasové jevy

obr. Hlavní krasové jevy

Obr. 98.   k - kaňon, z - závrt, sú - suché údolí, s - sifon (chodba zaplněná vodou), v - vyvěračka, ko - komín, j - jeskyně; 1 - vápenec, 2 - slínovec. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007