Encyklopedie Nápověda

sférolit  zhruba kulovité tělísko, o velikosti většinou do několika milimetrů, složené z jehlicovitých, radiálně uspořádaných krystalů. Sférolity se vyskytují

1. v magmatitech, kde vznikají především odskelněním sopečného skla ryolitového složení (obr. 184),

2. v sedimentech (sférolity chalcedonu, pyritu, sideritu aj. ),

3. v rudách (některé manganové rudy, pyritové rudy aj. ) Je-li hornina v podstatné míře složená ze sférolitů, nazýváme její srukturu sférolitickou. Přesahuje-li velikost tělísek asi 5 až 10 mm, označují se již jako hlízky nebo konkrece s radiání stavbou.

Ryolit - vyrostlice živce (štěpné), křemene (vlevo od středu obrázku, neštěpný) a biotitu (bi) jsou uloženy v základní (sklovité) hmotě sférolitické struktury. Zvětšeno.

obr. Ryolit - vyrostlice živce (štěpné), křemene (vlevo od středu obrázku, neštěpný) a biotitu (bi) jsou uloženy v základní (sklovité) hmotě sférolitické struktury. Zvětšeno.

Obr. 184.   
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007