Encyklopedie Nápověda

severočeská pánev  největší podkrušnohorská pánev; leží mezi Krušnými horami (od nichž je v podstatě oddělena podkrušnohorským zlomem), Doupovskými horami a Českým středohořím (obr. 199). Její hlavní výplň je miocenního stáří a jsou to zejména vulkanity, pyroklastické sedimenty, jíly a písky spolu s velice důležitými ložisky hnědého uhlí i keramických jílů. Dřívější název byl chomutovsko-mostecko-teplická pánev.

Severočeská pánev a její členění.

obr. Severočeská pánev a její členění.

Obr. 199.   
Text a obrázek: RNDr. Jaroslav Synek, Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

chomutovsko-mostecko-teplická pánev

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007