Encyklopedie Nápověda

selektivní  výběrový, diferencovaný; např. selektivní eroze vede k destrukci měkčích hornin, zatímco tvrdší jsou jí jen málo ovlivněny, podobně selektivní metasomatóza vede k zatlačení jen určitých minerálů nebo hornin.

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007