Encyklopedie Nápověda

rudý hlubinný jíl  pokrývá oceánské dno o rozloze asi 100 miliónů km2 v hloubkách větších než 3 500 m. Je zbarvený sloučeninami železa a manganu, ukládá se daleko od pobřeží a skládá se převážně z částic jílové až koloidní velikosti, pocházejících z pevnin (přineseny toky a větrem) a z rozloženého sopečného materiálu. Rychlost ukládání je velmi malá (nepřesahuje 1 až 2 mm za tisíc let). mořské sedimenty.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

mořské sedimenty

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007