Encyklopedie Nápověda

rozmyv  deprese vzniklá rozmytím (erozí) povrchové vrstvy sedimentu, a to účinky vodního proudu. Rozmyvy mívají různý tvar i rozsah a setkáváme se s nimi např. v říčních (obr. 182) a mělkovodních mořských sedimentech.

Rozmyv v písčitých říčních sedimentech. Koryto erodujícího toku je vyplněno štěrkem.

obr. Rozmyv v písčitých říčních sedimentech. Koryto erodujícího toku je vyplněno štěrkem.

Obr. 182.   
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007