Encyklopedie Nápověda

rohovec  1. sedimentární rohovec @ silicit;

2. kontaktní rohovec je metamorfit (@ obr. 128) vzniklý kontaktní mctamorfózou zvl. jílovitých sedimentů (nejčastěji účinky granitoidů). Rozlišují se např. andalusitické, cordieritické, biotitické aj. rohovce; jejich charakteristickým znakem je všesměrná textura a mozaiková struktura (viz granoblastická). Bývají to horniny značně houževnaté.

Kontaktně metamorfovaná droba. Příklad granoblastické (dlažební) struktury

obr. Kontaktně metamorfovaná droba. Příklad granoblastické (dlažební) struktury

Obr. 128.  kř - křemen, ž - živec, bi - biotit. Zvětšeno. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007