Encyklopedie Nápověda

reakční řada (Bowenova)  schéma vyjadřující postup krystalizace minerálů alkalicko-vápenatých magmat (obr. 175). Skládá se ze dvou řad - z řady přerušované (feromagneziové minerály) a plynulé (hlavně plagioklasy); obě řady jsou na sobě nezávislé s výjimkou nízkých teplot a v podstatě odpovídají sledu bazický - intermediální - kyselý. Tomuto schématu odpovídá např. složení zonárních krystalů (zvláště živců) nebo viz reakčních lemů, ale jsou známé i odchylky.

Postup krystalizace minerálů alkalicko-vápenatých magmat.

obr. Postup krystalizace minerálů alkalicko-vápenatých magmat.

Obr. 175.   
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007