Encyklopedie Nápověda

puklina  trhlina v hornině (rupturní struktura) poměrně malého rozsahu, podél níž nenastal pohyb. Pukliny způsobují rozpukání hornin a na rozdíl od kliváže a břidličnatosti jsou v horninách méně husté, zato však lépe patrné. Rozeznávají se sevřené a otevřené pukliny. Původ puklin je různý, neboť vznikají

1. smrštěním při tuhnutí magmatitů - odlučné pukliny;

2. smrštěním při vysýchání sedimentů - desikační pukliny, hlavně však

3. účinky tektonických sil, podle jejichž působení se rozeznávají a) pukliny tlakové, které jsou sevře­né a kolmo orientované vůči tlaku, b) pukliny tahové, které jsou otevřené a orientované kolmo vůči tahu, c) pukliny diagonální (střižné). Podle orientace se rozlišují pukliny podélné (směrné), příčné (úklonné), kosé (diagonální) - @ obr. 44, 169. Studium puklin, především jejich orientace, je důležité pro poznání vnitřní stavby geologických těles.

Kulisovité pukliny ("en échclon").

obr. Kulisovité pukliny (

Obr. 44.  Šipky ukazují působení tlaku.Pukliny tektonického původu. Rozlišení podélných a příčných puklin je založeno na vztahu k ose vrásy.

obr. Pukliny tektonického původu. Rozlišení podélných a příčných puklin je založeno na vztahu k ose vrásy.

Obr. 169.   
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek, RNDr. Jaroslav Synek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007