Encyklopedie Nápověda

proluvium  nedostatečně tříděné klastické sedimenty ukládané občasnými prudkými toky při úpatí hor v aridních i periglaciálních podmínkách. Syn. uloženiny proluviální, suchých delt.

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007