Encyklopedie Nápověda

přílivová plošina  různě široké pobřežní plošiny tvořené organogenními bahny a písečnými sedimenty naplavenými z moře za přílivu (tím se liší od sedimentů delt). Za odlivu je voda odváděna odtokovými kanály a přílivové plošiny jsou obnaženy (jejich úroveň je mezi střední úrovní odlivu a přílivu). Sedimenty se vyznačují bohatostí organického života (bentos) i rozmanitostí textur (proudové zvrstvení, bioturbace, intraformační brekcie). Fosilní horniny tohoto původu se nazývají tidality. Mnohem méně rozsáhlé jsou karbonátové přílivové plošiny teplých oblastí, jejichž sedimenty jsou biogenního a biochemického původu. Syn. watt, vat.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

bentos

Na tento termín se odkazuje

tidalit vat watt

GE



Rozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007