Encyklopedie Nápověda

pokryv, pokryvné útvary   - geologické jednotky sedimentárního původu, tektonicky neporušené nebo jen slabě deformované a kryjící obvykle podstatně starší geologické jednotky. Například prekambrické štíty mívají různě mocný sedimentární pokryv. Někdy se pojem pokryvné útvary zužuje na sedimenty kvartérního stáří. Mapa mocnosti půdního aj. pokryvu @ obr. 83.

Zobrazování mocnosti pokryvu (zvláště půdního) proužkovou metodou

obr. Zobrazování mocnosti pokryvu (zvláště půdního) proužkovou metodou

Obr. 83.  - nahoře mapa, dole řez. Mocnost pokryvu, a tedy i hloubka skalního podkladu se vyjadřují rozdílnou velikosti pásků. Činí-li mocnost pokryvu např. 100 až 200 cm, vyjádří se skalní podklad v mapě jako úzké proužky, je-li 300 až 400 cm, vyjadřuje se malými úzkými obdélníky atd. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007