Encyklopedie Nápověda

perthit  subparalelní prorůstání draselného živce (ortoklasu) sodným plagioklasem (albitem) v podobě čočkovitých až červíkovitých tělísek (je-li prorůstání mikroskopických rozměrů, mluví se o mikroperthitu). Prorůstá-li naopak plagioklas draselným živcem, mluví se o antiperthitu. Za příčinu vzniku perthitu se považuje odmíšení sodné fáze nebo metasomatické zatlačování.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

antiperthit

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007