Encyklopedie Nápověda

periglaciální  vzniklý nebo působící v blízkém okolí ledovce, tj. v periglaciální oblasti. Zde se ukládaly různé glacifluviální sedimenty, periglaciální klima dovolovalo vznik trvale nebo sezónně zmrzlé půdy, probíhalo mrazové zvětrávání, vznikaly ledové klíny, kryoturbace, tříděné půdy, ve vlhčích obdobích byla účinná soliflukce, v sušších vznikaly eolické usazeniny apod.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

tříděné půdy

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007