Encyklopedie Nápověda

peperit  hybridní mořský sediment složený z materiálu pyroklastického i sedimentárního; nejčastěji jde o granule sklovitých láv ve slínitém nebo vápnitém pojivu.

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007