Encyklopedie Nápověda

palynologie  obor zaměřený na studium pylů a spor (obr. 233), zejména fosilních rostlin. Výsledky slouží mj. při stratigrafické korelaci a v mladých útvarech i k poznání klimatických změn.

Příklad rostlinných spor z karbonského uhlí

obr. Příklad rostlinných spor z karbonského uhlí

Obr. 233.  1 - mikrospory (velmi zvětšeno), 2 - megaspora (slabě zvětšeno). 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

pylová analýza spory

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007