Encyklopedie Nápověda

paleogeografie  rekonstrukce geografických podmínek (moří a pevnin, batymetrických a orografických poměrů) v určitém období geologické minulosti. Většina paleogeografických dedukcí se opírá o studium sedimentárních facií a výsledky bývají často vyjadřovány v podobě paleogeografických map. Ty bývají obvykle zatíženy značnými nepřesnostmi, neboť většinou nejde o mapy palinspastické, tj. o mapy, které by odpovídaly skutečným podmínkám, tedy sestavené po rozvinutí zvrásněných vrstev, odstranění zlomů a rozvinutí příkrovů, po rekonstrukci původního rozsahu sedimentačního prostoru apod.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

palinspastický

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007