Encyklopedie Nápověda

oxidačně redukční potenciál  (tzv. redox potenciál) Eh. Kladné hodnoty Eh charakterizují oxidační, záporné redukční prostředí. @ obr. 191.

Hodnoty pH a Eh hlavních přírodních prostředí. Průměrné hodnoty.

obr. Hodnoty pH a Eh hlavních přírodních prostředí. Průměrné hodnoty.

Obr. 191.   
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007