Encyklopedie Nápověda

orientované dorůstáni  (obrůstání) chemogenní tmel se vylučuje na klastická zrna sedimentů tak, že s nimi tvoří opticky jednotná zrna (zvláště křemenný nebo, kalcitový tmel). @ obr. 9, 226. Syn. syntaxe, adj. syntaktický, syntaxiální.

Orientované dorůstáni křemenných zrn pískovce

obr. Orientované dorůstáni křemenných zrn pískovce

Obr. 9.  Orientované dorůstáni křemenných zrn pískovce s křemenným tmelem. Zvětšeno.Tmel klastických sedimentů

obr. Tmel klastických sedimentů

Obr. 226.  1 - dotykový neboli kontaktní, 2 - povlakový, 3 - pórový, 4 - výplňový, 5 - korozní, 6 - regenerační (orientované dorůstáni zrn - @ též obr. 158). 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

syntaxe

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007