Encyklopedie Nápověda

olistostroma  nevrstevnaté sedimentární těleso slo žené ze zcela netříděného klastického materiálu (obrovské bloky až jíl), jehož původ bývá vysvětlován podmořskými skluzy nebo řičením pobřežních skalních útesů. Olistostromy se nejčastěji vyskytují v geosynklinálních pánvích a jejich detritické součásti se nazývají olistolity.

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007