Encyklopedie Nápověda

ochrana podzemní vody  prvním předpokladem je poznání oběhu a vzniku akumulací podzemní vody. To dovoluje její ochranu před znečištěním (kontaminací) zdraví škodlivými látkami vyluhovanými např. ze skládek různého odpadu nebo které se do podzemní vody dostanou při úniku produktů rafinace ropy (oleje, nafty) či z půd obsahujících nadměrné množství průmyslových hnojiv nebo ochranných prostředků proti škůdcům (pesticidů). Zvláště nebezpečné je znečištění radioaktivními látkami. obr. 143.

Zastavěním infiltrační oblasti se zmenšuje vydatnost vodonosných vrstev (tečkované), často nastává i znečištění vod.

obr. Zastavěním infiltrační oblasti se zmenšuje vydatnost vodonosných vrstev (tečkované), často nastává i znečištění vod.

Obr. 143.   
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007