Encyklopedie Nápověda

obsekventní tok  teče (zařezává se) proti sklonu vrstev; @ obr. 93, 109.

Názvosloví toků

obr. Názvosloví toků

Obr. 93.  Prvotní toky sledovaly sklon vrstev - byly to toky konsekventní (k). Do nich později vyústily přítoky z obou stran, tj. paralelní se směrem vrstev - toky subsekventní (s). Na protilehlých svazích vznikly toky obsekventní (o) tekoucí proti úklonu vrstev.Závislost reliéfu na geologické stavbě

obr. Závislost reliéfu na geologické stavbě

Obr. 109.  Terén s jednostranně (monoklinálně) ukloněnými vrstvami a s vrstvami vodorovnými (tabulová stavba). k1, 2, 3 - kuesta (kuesta k, je naříznuta obsekventním tokem), th - tabulová hora. 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007