Encyklopedie Nápověda

obratlovci  živočišný podkmen s ústřední nervovou soustavou a osní kostrou složenou z páteře a lebky. Dělí se na třídy:

1. ryby (ordovik až recent), nejprimitivnější obratlovci, z nichž se vyvinuli obojživelníci. Prvotní ryby neměly čelisti a jejich tělo bylo kryto krunýřem - obr. 141;

2. obojživelníci (devon až recent), mají již čtyři nohy; v geologické historii nebyli nikdy příliš četní;

3. plazi (karbon až recent), vyvinuli se z obojživelníků a byli prvními čtyrnožci schopnými trvalého života na souši (měli již vajíčka se skořápkou chránící před vyschnutím a na těle ochranné šupiny). Začátkem mezozoika se z nich vyvinuli první savci a v juře ptáci. Významnou skupinou byli dinosauři, obrovití ještěři, kteří byli hlavními suchozemskými živočichy v juře a křídě (býložravé formy dosáhly velikosti až 35 m - obr. 21, masožravé až 12 m);

4. ptáci (jura až recent); první ptáci byli velmi podobní ještěrům a peří dnešních ptáků je jen modifikací původních šupin;

5. savci (trias až recent) mají tělo kryté chlupem, zuby různých tvarů a jsou teplokrevní.

Brontosaurus

obr. Brontosaurus

Obr. 21.  Předchůdci dnešních ryb - žili v paleozoiku. Část těla byla kryta kostěnným krunýřem. Silně zmenšeno.

obr. Předchůdci dnešních ryb - žili v paleozoiku. Část těla byla kryta kostěnným krunýřem. Silně zmenšeno.

Obr. 141.   
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

dinosauři ještěři Mammalia obojživelníci Ostracodermi plazi ptáci Reptilia ryby savci Vertebrata

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007