Encyklopedie Nápověda

oblázek  v běžné praxi dobře zaoblené klastické částice většinou o velikosti asi 2 až 5 cm.

Text: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007