Encyklopedie Nápověda

Obrázek 168

Půdní profil (schéma)

obr. Půdní profil (schéma)

Obr. 168.   A - horizont bývá nahoře obohacen humusem, níže ochuzen o půdní koloidy a humus (působením pronikající vody), B-horizont je převážně jílovitý a obohacený o Fe, Al a Si látky, C - horizont je rozrušená a zvětrávající matečná hornina, D - horizont je nedotčená matečná hornina.

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

půda půda

© Česká geologická služba 2007