Encyklopedie Nápověda

Obrázek 106

Struktury silikátů

obr. Struktury silikátů

Obr. 106.    1 - sorosilikáty - páry tetraedrů spojené společným kyslíkem ([Si2O7]6-); příkladem je epidot. 2 - cyklosilikáty. Čtyři nebo šest prstencovitě spojených tetraedrů (zobrazena šestice tetraedrů [Si6O18]12-); příkladem jsou beryl a turmalín.

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

© Česká geologická služba 2007