Encyklopedie Nápověda

Etmolit  Etmolit (od řeckého éthmos = cezák nebo cedítko) je těleso magmatické intruze, které se do hloubky nálevkovitě zužuje. Tento tvar hlubinného tělesa zjistil a popsal německý geolog Wilhelm Salomon v Monte Adamello.

Etmolit

obr. Etmolit

Obr. 341.  Etmolit podle Salomona - schema 
Text a obrázek: Ing. Josef Daniel

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007