Encyklopedie Nápověda

albedo  schopnost povrchu těles odrážet světlo; vyjadřuje poměr množství světla odraženého k množství světla dopadajícího (v %) a je závislé na barvě; tmavá tělesa mají nízké A

Text:  Alena Čejchanová

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007