Encyklopedie Nápověda

Pseudokras  "Je typ reliéfních forem, v němž jsou krasové tvary vytvořeny v nekrasových horninách. Nejčastji se jedná o mechanickou a tektonickou činností vytvořené rozsedlinové jeskyně a propasti, suťové a blokové labyrinty, erozní převisy, brány, tunely i dutiny vzniklé zvětráváním. Mohou vznikat prakticky ve všech typech hornin, nejčastjší jsou však v pískovcích a jim příbuzných horninách." (Kukla J.,2008)

Text:  Jan Kotek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007