Encyklopedie Nápověda

vltavín  moldavit, český tektit. Označení se začalo používat v roce 1891 v souvislosti s Jubilejní Zemskou výstavou v Praze. Podle dnes všeobecně uznávané teorie způsobil vznik vltavínů pád impaktu u Stuttgartu v Bavorsku před 14,8 miliony let. Planetka o rozměrech řádově 1 km přiletěta nejspíše od západu pod velmi šikným úhlem a vytvořila asi 25 km velký kráter Ries Kessel. Před dopadem se patrně rozpadala na menší části, o čemž svědčí existence menšího kráteru Steinheim o průměru 4 km ve vzdálenosti 30 km jihozápadně od kráteru Ries. Následný přenos kinetické energie způsobil roztavení podložních hornin a jejich vymrštění do horních vrstev atmosféry, kde došlo k jejich zesklovatění a následnému utuhnutí.
Současná místa výskytu vltavínů souvisí se zachovalými třetihorními jezerními sedimenty, kam byly v minulosti splaveny. Jedná se o oblasti jižních Čech a moravské části Českomoravské vysočiny, u Třebíče a kolem řeky Jihlavy. .

Výskyt vltavínů na území České republiky

obr. Výskyt vltavínů na území České republiky

Obr. 287.  Mapka zobrazuje oblasti, ve kterých se vyskytují vltavíny, mimo lokalit na Chebsku. 
Text a obrázek: Mgr. Petr Čoupek, Prof. Jan Petránek

Odkazy

moldavit moldawec

Na tento termín se odkazuje

moldawec vltavec

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007